Garantie

Garantie:

Bij Vulpenhuis.nl staat het leveren van kwaliteitsprodukten voorop. Mocht er derhalve toch iets aan het gekocht product mankeren, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Ons postadres voor pakketten
(GEEN bezoek- of afleverpunt):
BAS expeditie
T.a.v. Vulpenhuis.nl
Leemansweg 45
6827BX ARNHEM

Postadres voor brievenbus zendingen
(GEEN bezoek- of afleverpunt):

Vulpenhuis
M. Rakers
George Marshallstraat 35
6836KW ARNHEM

Vragen over de producten gekocht in de webshop:

Voor klachten over een geleverde dienst, de website, onderhoudsvragen en/of klachten over de kwaliteit van de producten, vragen wij u hierover schriftelijk contact op te nemen via info@vulpenhuis.nl. Vermeld in uw schrijven uw ordernummer dat u in uw orderbevestiging heeft gekregen. Een bij Vulpenhuis ingediende klacht wordt z.s.m. beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt Vulpenhuis binnen de termijn van 48 uur met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Garantievoorwaarden:

Op alle aanbiedingen en bestellingen zijn de algemene voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. Mocht er een defect of ondeugdelijk product zijn ontvangen dan kan er beroep worden gedaan op de wettelijke garantie. Een defect of ondeugdelijk product veroorzaakt door een productiefout valt onder onze garantie, dit zullen wij te allen tijde in behandeling nemen en direct een passende oplossing bieden. Vulpenhuis laat indien wij het in onze eigen werkplaats niet voor u kunnen oplossen, herstellen door de leverancier.

Om in aanmerking te komen voor de garantieoplossing dien je in het bezit te zijn van het aankoopbewijs (tevens garantiebewijs), reparaties zonder aankoopbewijs worden altijd doorberekend en dienen voor retourzending te worden voldaan.

Onder deze garantie vallen niet:

Gebreken en beschadigingen die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik

Defecten en slijtage welke niet te verwachten zijn bij normaal gebruik

Veranderingen aan het product zoals reparaties die niet zijn uitgevoerd door de fabrikant of aangewezen reparatiediensten

Beschadiging door opzet, zeer intensief gebruik, of nalatig onderhoud

Meld bij ons dat u een product wilt retourneren, dan ontvangt U per e-mail van ons een bevestiging met instructies voor de verzending van het product

Na ontvangst van uw zending, sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Alvorens wij tot reparatie overgaan ontvangt u van ons een kostenspecificatie ter goedkeuring, zo voorkomen wij onaangename verrassingen.

Kosten:

De kosten voor het opsturen van een product zijn voor eigen rekening. Vulpenhuis draagt de kosten voor het retourneren in geval van garantie van het gerepareerde of vervangende product. Voor reparaties buiten de garantie worden de verzendkosten doorberekend.