Privacy Statement

Vulpenhuis.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig
wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier
(vak)informatie aan u te verschaffen.
Vulpenhuis.nl legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens
kunnen door Vulpenhuis.nl, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u
te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft,
kunt u contact met ons opnemen.
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en
diensten. Om u bij het bezoek aan een website van Vulpenhuis.nl te kunnen
herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het
verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze
wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de
wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. bedrijfsnaam gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze
cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser
zo instellen dat u tijdens het winkelen bij bedrijfsnaam geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht
sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens
of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan
vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.